دکتر مرجان کائدی

سرپرست گروه پژوهشی

دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

علاقمندی‌ها: تجارت الکترونیکی، مدل‌سازی کاربر، سیستم‌های توصیه‌گر، هوش مصنوعی، داده کاوی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی

پست الکترونیکی:

تلفن: 37934521- 031

صفحه خانگی: https://eng.ui.ac.ir/~kaedi

 

 

دکتر آزاده محمدی

استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

علاقمندی‌ها: شبکه‌های اجتماعی، یادگیری ماشین و کاربرد هوش مصنوعی در تجارت الکترونیکی،
داده کاوی، هوش تجاری

پست الکترونیکی:

تلفن: 37934049- 031

صفحه خانگی: https://eng.ui.ac.ir/~az.mohammadi

 

 

دکتر سیدفخرالدین نوربهبهانی

استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

علاقمندی‌ها: کسب و کار الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی الکترونیکی، تعامل انسان کامپیوتر، بازیکاری و بازی‌های جدی، یادگیری ماشین

پست الکترونیکی: noorbehbahani[at]eng.ui.ac.ir

تلفن: 37934524- 031

صفحه خانگی: https://eng.ui.ac.ir/noorbehbahani