مهسا کشانی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
عنوان پایان‌نامه:
پیش بینی گرایش قیمت سهام به کمک اخبار منتشر شده و بازخورد آن در شبکه های اجتماعی
نسرین یارعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
عنوان پایان‌نامه:
پيش‌بينی ریزش مشتریان با استفاده از ویژگی‌های نظرات مشتریان در زبان فارسی
بهاره حسین‌زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
سیده محبوبه حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

پیش‌بینی موفقیت دانش آموزان در محیط آموزش الکترونیکی بر اساس ویژگی های تحصیلی آنها و ردگیری تعاملات آنها در بستر زمان

 

 

فاطمه روان‌بخش
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌‌نامه:

توصیه وکیل به کاربر بر اساس تحلیل متنِ مشکلِ حقوقي او

 

فاطمه سادات مداح ساداتیه
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

پيش‌بينی رضایت مشتریان با استفاده از تحلیل عاطفی نظرات در زبان فارسی

 

فاطمه سلیمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان نامه:

یک سيستم شهرت مبتنی بر زنجيره بلوکی برای رفع مشکل تقلب در رتبه‌دهی محصول و پشتيبانی تخصيص موثر پاداش به مشتریان

مهرداد ترکش‌اصفهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

مدل‌سازی مشتریان بر‌اساس ادراک آنها از شخصیت ‌برند در شبکه‌های ‌اجتماعی

LinkedIn
علی سرخه
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

تحلیل نظرات کاربران شبکه اجتماعی در مورد یک برند با در نظر گرفتن میزان خوش‌بینی یا بدبینی کاربران

محمد علی‌پور شهرکی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

ارائه‌ی یک مکانیزم ارزیابی وظایف در سیستم جمع‌سپاری مبتنی بر بلاکچین با استفاده از قراردادهای هوشمند

پدرام کاظمی‌اسفه
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

پيش‌بينی وفاداری مشتریان فروشگاه‌های برخط با استفاده از تحليل نظرات مشتریان

سجاد یزدان‌پرست
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی

عنوان پایان‌نامه:

استفاده از یادگیری تقویتی برای شخصی سازی آموزش آنلاین با حفظ انگیزه دانشجو

 

حامد رحیمی
دانشجوی دکتری تجارت الکترونیکی
سعید صدیق‌زاده
دانشجوی دکتری تجارت الکترونیکی
محمد حمیدی
دانشجوی دکتری تجارت الکترونیکی
پریسا ناظم
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
پریسا محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
هومن حقوقی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
سروش باجغلی
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
صفیه صمدانیان
دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
فریبا عزیزیان
دانشجوی دکتری تجارت الکترونیکی
امیرحسین خانیکی
دانشجوی دکتری تجارت الکترونیکی