استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

علاقمندی‌ها: کسب و کار الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی الکترونیکی، تعامل انسان کامپیوتر، بازیکاری و بازی‌های جدی، یادگیری ماشین

پست الکترونیکی: noorbehbahani[at]eng.ui.ac.ir

تلفن: 37934524- 031

صفحه خانگی: https://eng.ui.ac.ir/noorbehbahani